22 December 2010

IT talents in Sweden

For my Swedish readers:
Skill har skickat ut enkäten till studenter vid samtliga svenska lärosäten som har IT-utbildningar. 1140 IT-talanger har besvarat enkäten och det är deras svar som ligger till grund för denna rapport. Av de som har svarat är 20% kvinnor och 80% män. IT-talangerna är 27 år i snitt och åldersspridningen är mellan 19 och 54 år.

1 comment:

SerfCompny said...

Hello! I’m representative of SerfCompany. Our scope of work is Mobile Development, Web Development, Custom Software Development, Automatisation and robot-applications
We use B2C (business to customer) and B2B (business to business) models.
http://serfcompany.com/
we are looking for new projects